Skip to content

Finansējuma piesaiste​

Dažādu formu un apmēru finansējuma piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai. Palīdzam noformulēt saimnieciskās darbības ideju un sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju.

Efektīvai uzņēmuma attīstībai

Finansējuma piesaiste

Piedāvājam palīdzību juridiskām personām nepieciešamā finansējuma piesaistīšanā gan apgrozāmo līdzekļu vajadzībām, gan ilgtermiņa ieguldījumiem (piemēram, ražošanas iekārtu, ražošanas telpu vai cita nekustamā īpašuma iegādei). Piedāvājam atbalstu visā finansējuma piesaistes procesa īstenošanas gaitā, sākot no idejas noformulēšanas līdz finansējuma izlietošanas kontrolei un pilnīgai saistību izpildei.

Finansējuma iegūšana ir tikai pirmais solis saimnieciskās darbības paplašināšanai vai iecerētās idejas īstenošanai. Saistību izpildei ir būtiska nozīme. Mūsu komanda var palīdzēt Jums veikt regulāru saistību izpildes līguma nosacījumu kontroli, lai Jūs neradītu uzņēmumam nedz finanšu, nedz reputācijas riskus.

Finansējuma piesaiste
uzņēmējdarbības attīstībai

Palīdzēsim Jums īstenot uzņēmējdarbības ieceres

Kāpēc Jums patiks sadarboties ar mums

Mūsu speciālisti ir palīdzējuši vairākiem uzņēmumiem Latvijā piesaistīt finansējumu iekārtu iegādei un pakalpojumu paplašināšanai. Mūsu komandai ir arī pieredze finansējuma izlietojuma kontrolē un pārskatu sagatavošanā starptautisku projektu īstenošanā, piemēram, programmās „Apvārsnis 2020” un „Apvārsnis Eiropa”. 

Pieredze

Mūsu speciālistiem ir vairāk nekā 15 gadu pieredze nodokļu, grāmatvedības, finanšu vadības un saistītos jautājumos.

Konfidencialitāte

Garantējam konfidencialitāti ikvienam sadarbības partnerim neatkarīgi no sadarbības formas un ilguma.

Apdrošināšana

Ikviena „Innovatio Capital” speciālista profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta.

Zināšanas

Vienmēr esam lietas kursā par grozījumiem normatīvajos aktos, regulāri apmeklējam kursus un seminārus.

Elastība

Piedāvājam iespēju organizēt regulāras tikšanās klātienē vai tiešsaistē, kā arī sadarboties tikai konkrēta uzdevuma izpildē.