gada parskati

Saskaņā ar likuma grozījumiem jau kopš šā gada mikrosabiedrības un mazās sabiedrības (mazie uzņēmumi) gada pārskatu var iesniegt līdz 31. maijam. Atgādinām, ka Saeimas 2023. gada 21. marta lēmums attiecībā uz grozījumiem „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” (GPKGPL) ir būtisks solis, kas ietekmē mikrosabiedrību un mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu. Grozījumi paredz pagarināt šo termiņu par vienu mēnesi, dodot uzņēmumiem papildu laiku gada pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai. Šo priekšrocību uzņēmumi varēja izmantot jau šogad, iesniedzot 2022. gada pārskatus līdz 2023. gada 31. maijam.

Kurus uzņēmumus skar šie grozījumi

Latvijas tiesību aktos par mikrosabiedrību tiek uzskatīti uzņēmumi, kuru bilances kopsumma nepārsniedz 350 000 eiro, neto apgrozījums nepārsniedz 700 000 eiro un vidējais darbinieku skaits pārskata gadā nepārsniedz 10. Lai kvalificētos šim statusam, ir jāizpildās vismaz diviem no trim nosacījumiem.

Mazas sabiedrības bilances kopsumma nepārsniedz 4 000 000 eiro, neto apgrozījums nepārsniedz 8 000 000 eiro un vidējais darbinieku skaits pārskata gadā nepārsniedz 50. Lai kvalificētos mazas sabiedrības statusam, ir jāizpildās vismaz diviem no trim nosacījumiem.

Tādējādi lielākā daļa Latvijas uzņēmumu kvalificējas mikrosabiedrības vai mazas sabiedrības statusam.

Kāpēc un kā šie grozījumi pozitīvi ietekmē mikrosabiedrības un mazās sabiedrības

Pagarinātais gada pārskata iesniegšanas termiņš ļauj uzņēmumiem labāk sagatavot gada pārskatus un nodrošina lielāku elastību šajā procesā, mazinot stresu un uzlabojot gada pārskatu precizitāti. Šie grozījumi noteikti pozitīvi ietekmē gan tos uzņēmumus, kuru komandā ir algoti grāmatveži un finanšu speciālisti, gan tos, kuri sadarbojas ar grāmatvedības uzņēmumiem un finanšu speciālistiem.

„Innovatio Capital” jau tagad gatavojas gada pārskatu iesniegšanai

Mūsu profesionālās darbības mērķis ir nodrošināt, ka mūsu klienti saņem precīzus un laikus sagatavotus gada pārskatus. Lai to panāktu, mēs rūpīgi plānojam un organizējam visus nepieciešamos darbus, ņemot vērā katra klienta individuālās vajadzības. Mēs pievēršam īpašu uzmanību klientu paveiktajam darbam un sniedzam detalizētu izvērtējumu par apgrozījuma un bilances posteņu izmaiņām. Mūsu mērķis ir garantēt, ka visi finansiālie aspekti ir pilnīgi precīzi atspoguļoti gada pārskatos, ļaujot klientiem izprast un novērtēt sava uzņēmuma finanšu stāvokli.

Laicīga gatavošanās gada pārskatu iesniegšanai ļaus uzlabot darba efektivitāti un plūsmu uzņēmumā, mazinot speciālistu spriedzi un ļaujot jau laikus risināt dažādus jautājumus ar mūsu klientiem gada pārskatu kontekstā.

Papildu mēnesis gada pārskata sagatavošanai mums nenozīmē, ka plānojam darbus vēlāk, tas nozīmē, ka mūsu klientiem būs vairāk laika, lai sagatavotu jautājumus, iesniegtu informāciju, pārskatītu gada pārskatus, ja nepieciešams, organizētu tikšanās un saņemtu konsultācijas.

„Innovatio Capital” plāno sagatavot klientiem vairāk nekā 120 šā gada pārskatu. 2023. gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas plānošanas darbus esam uzsākuši jau 2023. gada pēdējā ceturksnī. Efektīva plānošana ļauj mums laikus precizēt informāciju pie mūsu klientiem. Mūsu klientu uzticēšanās ir mūsu galvenais stimuls. Ja Jums ir papildu jautājumi saistībā ar gada pārskata iesniegšanu, laikus sazinieties ar mūsu speciālistiem.