Jelgavā grāmatvedības pakalpojumi

Pagarināti gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņi par 2021. pārskata gadu:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (GPL), ir tiesīga gada pārskatu par 2021. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz GPL 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu;
  • biedrība vai nodibinājums ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu par 2021. gadu līdz 2022. gada 30. jūnijam;
  • reliģiskā organizācija ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2021. gadu līdz 2022. gada 30. jūnijam.